Klachten – Mondzorg Lijn2 – Rotterdam

Klachten

Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg aan te bieden en ontvangen daar graag feedback over. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig behandeld hebben, dan vragen wij u dit eerst met ons te bespreken. In een verhelderend gesprek willen wij u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk tot een oplossing zullen komen.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u telefonisch om advies vragen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Tel: 0900 202 5012, €0,15 per minuut. Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Als zij u klacht niet kunnen oplossen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

Een klacht indienen kan op http://www.knmt.nl/patienteninfo/nmt-klachtformulier.html.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij het KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

Voor persoonlijk advies of informatie kun u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt(TIP). Telefoon 0900 20 25 012 (€0,25 per minuut).

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de de website van www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.